VORES MODEL

Et skræddersyet program

Psykologisk vurdering

Når vores rekrutteringskonsulenter har fået en henvendelse fra en lovende kandidat, starter screeningsprocessen. Det er vigtigt for os at finde det helt rette match til den ledige stilling. Første punkt er at finde ud af, hvad der har givet speciallægen anledning til at søge stillingen og hvorfor. Dette sker via en skype-samtale med vores psykolog, som også laver en psykologisk test af kandidaten. Den psykologiske screening har til formål at afgøre, om kandidaten er mentalt parat til at omstille sig til et nyt land, en ny kultur og en ny stilling. Hvis kandidaten har en partner deltager han eller hun også i samtalen.

Faglig screening

Uddannelserne er ikke ens i alle EU-lande. Fra nogle lande mangler lægerne og tandlægerne erfaring med de nyeste diagnostiske og behandlingsmæssige procedurer, fordi de ikke har været tilgængelige på deres arbejdsplads.Derfor ser vores lægefaglige konsulent kandidaternes CV efter i sømmene og sikrer dermed, at den pågældendes uddannelse og erfaring lever op til kravene i Danmark. Kliniksælgeren deltager også i denne del af screeningen, da han eller hun er den, der har bedst kendskab til hvilke udfordringer, hans eller hendes efterkommer kommer til at møde. På den måde får I en kandidat, som har samme høje standard som øvrige sundhedsprofessionelle i det danske sundhedssystem. Dette sker forud for en eventuel præsentation af kandidaten i Danmark.

Portfolio – et udvidet CV

Medicolink udarbejder en portfolio, der indeholder alle de relevante oplysninger om kandidaten. Dette sender vi efterfølgende til arbejdsgiveren i Danmark. Portfolien indeholder bl.a. kandidatens CV, referencer, beskrivelse af universitet, beskrivelse af seneste arbejdsplads, psykologisk vurdering og evt. partners CV. På den måde får arbejdsgiveren adgang til en lang række informationer, og der kan dermed træffes en beslutning på et oplyst grundlag. Vi opfordrer arbejdsgiveren til at invitere kandidaten på et jobbesøg i Danmark, skulle materialet have givet anledning til yderligere interesse.  

Intensivt danskkursus

Med Medicolinks model får speciallægen det mest intensive danskkursus på markedet. Kurset sikrer via kompetente undervisere og løbende tests, at speciallægen kan tale dansk på B2-niveau ifølge Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (se boksen til højre), når han eller hun ankommer til Danmark. Kurset varer 5,5 måneder og indebærer i alt min. 600 konfrontationsmoduler. Kurset finder sted i Budapest.

Underviserne er enten uddannet i dansk ved Universitetet i Budapest eller har dansk som modersmål.

Undervisningen fokuserer både på hverdagssprog og fagligt sprog. Derved er speciallægen ved endt kursus rustet til at begå sig i både hverdagslivet i Danmark og i det faglige miljø. Undervisningen differentieres alt efter hvilket speciale, lægen har. Medicolinks underviserstab står desuden altid til rådighed for den eller de speciallæger, der måtte have brug for ekstra undervisning under eller efter endt kursus.

Hjælp og vejledning gennem hele processen

... til speciallægerne

Under kurset stiller Medicolink en passende lejlighed til rådighed for speciallægen og hans eller hendes familie. Medicolink yder desuden økonomisk støtte til speciallægen under kurset, da de i sagens natur må opsige deres stilling for at deltage.

Speciallægerne har en kontaktperson hos Medicolink, som taler med dem om deres trivsel i forbindelse med opholdet i Budapest og forbereder dem til et nyt liv i Danmark. Det kan både være i forhold til praktiske og mentale udfordringer, der opstår, når man skal flytte til et andet land. Dette foregår løbende gennem skemalagte samtaler under opholdet i Budapest. Også når kandidaten er ankommet til Danmark afholder kontaktpersonen statussamtaler via Skype for at sikre, at speciallægen er faldet godt til. Vi afholder tre samtaler i løbet af speciallægens første år i Danmark.

... til speciallægens familie

Hvis speciallægen har en partner, tildeles denne ligeledes en kontaktperson. De to afholder i løbet af opholdet i Budapest samtaler, der bl.a. vedrører partnerens trivsel i Budapest, praktiske spørgsmål om flytning til Danmark og jobsøgning.

Medicolink tilbyder undervisning til speciallægernes partnere, hvis det ønskes. Dette foregår i så fald to gange ugentligt.

Vi stiller en lejlighed til rådighed, som passer til familiens størrelse. Vi trækker også gerne på vores lokale netværk i forhold til at finde institution eller skole, hvis der er børn i familien. I nogle tilfælde vælger familierne at splitte sig op, således at børnene fx kan fortsætte deres skolegang i hjemlandet.


Free recruitment services for doctors applying for a job abroad through Medicolink

Om sproget

 

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog

”B2-niveau: Selvstændig sprogbruger

Kan forstå hovedpunkterne i en kompleks tekst om både konkrete og abstrakte emner, herunder faglige diskussioner inden for et for ham/hende kendt fagområde. Kan indgå i samtaler med et så flydende og spontant sprog, at samtaler med modersmålstalende ikke bliver anstrengende for nogen af parterne. Kan udtrykke sig klart og detaljeret om en bred vifte af emner samt forklare et synspunkt om et aktuelt emne ved at gøre rede for fordele og ulemper ved forskellige valgmuligheder”.
Free recruitment services for doctors applying for a job abroad through Medicolink

Free recruitment services for doctors applying for a job abroad through Medicolink

Free recruitment services for doctors applying for a job abroad through Medicolink