LÆGERNE

Speciallæger fra EU

De fleste af de sundhedsprofessionelle, vi er i kontakt med, kommer fra lande i EU, som har været hårdt ramt af den økonomiske krise. Dette har stor indflydelse på deres arbejdsdag, og mange af dem er nødt til at tage flere jobs for at kunne opretholde en nogenlunde levestandard. Derfor tiltrækkes mange af dem af et land med en velfungerende sundhedssektor, en bedre balance mellem arbejdsliv og fritid og bedre mulighed for at kunne dyrke deres faglighed. Vores screeningsproces sikrer, at kun de bedst kvalificerede og mest motiverede bliver præsenteret for en stilling i Danmark.

En personlig beretning
En af de personer, der kom gennem vores screeningsproces og flyttede til Danmark, er Vlassis. Gennem Medicolink fik han muligheden for at overtage en reumatologisk privatklinik i Region Nordjylland i 2014. En kollega i Medicolink har snakket med ham om, hvordan det var at flytte til Danmark og processen op til. Græske Vlassis og hans familie ville gerne til Danmark, fordi de ønskede at bo et mere trygt og stabilt sted med et velfungerende sundhedssystem.

”Rekrutteringsprocessen var hurtig, professionel og problemfri”

Sprogkurset var dog en stor omvæltning for ham, da hans hverdag ændrede sig drastisk fra at være speciallæge på fuldtid til at være fuldtidsstuderende.

”Det var dog også en givende oplevelse, da jeg mærkede at man hurtigt blev bedre til dansk”

Det var spændende for ham at bo i Budapest og rart at få nye venner, som også skulle flytte til Danmark. I klinikken i Region Nordjylland blev han taget godt imod – af både kolleger og patienter. Selvom han var nybegynder inden for det danske sprog, udviste patienterne stor tålmodighed og forståelse. Kun sjældent opstår der situationer, hvor forståelse ikke kan opnås, fortæller han.

Integration to Denmark

Vi tilbyder ansøgerne ...

  • Well-being programme during the language course in Budapest
  • Cultural teaching during the language course to prepare you for life and attitudes in Denmark
  • Various social events during the six months in Budapest
  • Partner and family programme: We assist spouses and children in preparing for life in Denmark
  • Three follow-up talks (two, six and 12 months, respectively) after arrival in Denmark with both candidate and partner
  • Medicolink alumni society: Social events in Denmark

Do you want to hear more personal stories about Medicolink and our candidates? Check out our blog!

Here you can find a book about moving to Denmark 

You can read more about the language course here

About our further services 

Download the collective agreement for doctors in Denmark, and read about Danish culture and values here

Do not hesitate to contact us, if you have questions!