Hvorfor international rekruttering?

Work in Denmark

Der er i øjeblikket mangel på speciallæger i praksissektoren samt dygtige tandlæger til at ovretage gode danske tandlægeklinikker. De udfordringer, som over en længerevarende periode har skabt store udfordringer med lægedækning på de danske sygehuse, har de seneste år også ramt primærsektoren og de private klinikker.

Det er særligt almen praksis og reumatologien, som er hårdt ramt lokalt. Derudover finder mange speciallæger og tandlæger i den primære sektor det vanskeligere og vanskeligere at afhænde deres klinikker når pensionsalderen nås, eller klinikindehaveren af andre årsager ønsker at sælge. Særligt lokalt i geografiske områder langt fra København og Aarhus. Dette medfører udfordringer for de respektive Regioner, hvis ansvar det er, at opretholde lægedækningen til borgerne i disse situationer.

Vi mener, at løsningen på personalemanglen indenfor sundhedssektoren i Danmark delvist kan findes i international rekruttering. Med Medicolinks model får I en speciallæge eller tandlæge, som har klaret sig gennem en screeningsproces, og som har opnået det påkrævede danskniveau på vores 6 måneders danskkursus.

Når man rekrutterer internationalt er det vigtigt at dette gøres på en etisk og anstændig måde. Læs mere om Medicolinks etiske kodeks.

How is working in Denmark as a doctor like?

Se vores tilbud til ansøgerne ...

  • We offer dedication, support, and guidance during the entire recruitment process
  • create a comprehensive portfolio of your skills to present to your potential employer
  • continuously keep in close contact with both you and your future employer

Please read more about the language course

You can find out more about our services here 

Download our templates for the application

Contact us