International rekruttering i særklasse
Velkommen til Medicolink
 
Medicolink trækker sig ikke ud af et projekt, før der mellem de involverede parter er konsensus om, at det er en succes.
REKRUTTERING I SÆRKLASSE
Medicolink rekrutterer internationale speciallæger og tandlæger fra EU til blandt andet praksissektoren i Danmark.
Vores model for rekruttering gør det muligt for Regionerne og dig, der har en klinik til salg, at vælge blandt de bedste kandidater.
Medicolink er førende inden for rekruttering af de bedst kvalificerede speciallæger og tandlæger, langtidssigtede løsninger og undervisning i dansk.
 
International rekruttering siden 2007
Vores model
Over 150 rekrutteringer til det danske sundhedsvæsen har gjort os til eksperter inden for international rekruttering. Det har gjort os i stand til at udvikle den helt rette model, der sikrer at I får en sprogligt stærk, motiveret og fagligt dygtig speciallæge eller tandlæge til den stilling, I ønsker besat. Med vores model får I:

 • Motivationsafdækning og psykologisk vurdering, der har til formål at afdække kandidatens og evt. partners incitament for at søge stillingen eller klinikken
 • Lægefaglig screening med henblik på at finde det rette match
 • Udarbejdelse af portfolio, som indeholder alle relevante informationer om kandidaten
 • Intensivt danskkursus til kandidaten og evt. familie
 • Vejledning gennem hele processen

 • Læs mere om vores model her
  International rekruttering siden 2007
  Din kollega
   
   
   
   
  EN GOD START
   
  ...for hele familien
  Vi ved, at det er i alles interesse, at deres nyansatte får en god start i Danmark. Og hvis speciallægen eller tandlægen skal fungere godt i sin nye stilling, skal hele hans eller hendes familie ligeledes fungere godt i deres nye omgivelser.

  Derfor hjælper vi hele familien med at få en god start i Danmark ved bl.a. at assistere partnere i jobsøgning, hjælpe med indmeldelse i en dansk skole eller institution og hjælpe med at finde en passende bolig. Det er en stor beslutning at flytte til et andet land, og derfor står vi gennem hele processen klar til at svare på diverse spørgsmål.

  Integration i Danmark
  Inden speciallægen kommer til Danmark deltager han eller hun i et danskkursus i Budapest. Under opholdet i Budapest assisterer vores integrationsansvarlige speciallægen med at finde bolig i Danmark, arbejde til partneren og evt. skole eller børnehave til børnene. Når speciallægen og hans eller hendes familie er kommet til Danmark, afholder vi opfølgende Skype-interviews for at sikre os, at alt er faldet på plads. Hvis ikke guider vi dem i den rigtige retning.

  Socialt netværk
  Speciallægerne møder ligesindede på danskkurset i Budapest. Dette er starten på det netværk, de skal i gang med at bygge op, når de kommer til Danmark.
   
   
  LÆGERNES EGNE ORD
   
  Her kan du læse nogle beretninger fra de læger, som har været igennem vores program. De bor og arbejder alle i Danmark.
   
   
   
  No items found.
   
  HVEM ER VI
   
  Medicolink har siden begyndelsen i 2007 rekrutteret flere end 150 læger og tandlæger fra en lang række lande i EU til Danmark. På vores kontorer i henholdsvis Budapest og Ry arbejder vores dedikerede team med rekruttering, som fokuserer på kvalitet frem for kvantitet. Gennem hele rekrutteringsprocessen er vi i tæt kontakt med hver enkelt kandidat såvel som hans eller hendes nye arbejdsgiver.
  Allan Sørensen
  Konsulent
  Allan arbejder med de mange aspekter af integration af kandidaterne, i Budapest såvel som i Danmark. Han har en kandidatgrad i engelsk og dansk.
  Anders Krog
  Konsulent
  Anders er på kontoret i Danmark, hvor han arbejder med driftsøkonomi, effektivisering, risikostyring, samt regnskabsaflæggelse. Han har en kandidat i økonomi.
  Anna Sebestyén
  Konsulent / Team Lead
  Anna arbejder med rektuttering og daglig ledelse af sekretariats teamet på Medikolinks kontor. Hun har en kandidat i engelsk og skandinaviske studier.
  Beatrix Fogarasi
  Junior recruiter
  Bettina Radó
  Studentmedhjælper
  Betti er ansvarlig for praktikaliteter og ad-hoc opgaver på kontoret, desuden assisterer hun administrationen. Hun er i øjeblikket ved at tage en kandidat i engelsk.
  Boglárka Vasi
  Rekrutterer
  Bogi arbejder med rekruttering. Hun har taget en kandidatuddannelse i medie og kommunikation, med speciale i politisk kommunikation, på Corvinus Universitet.
  Christopher Krenchel
  Regnskabsassistent
  Christopher arbejder med bogføring og virksomhedsøkonomi. Han studerer i øjeblikket en Bachelor i Financial Management på International Business School, Budapest.
  Edna Muratagic
  Marketing Coordinator
  Eszter Oláh
  Eszter arbejder med finansiering og bogføring. Hun har en uddannelse i kommunikations fra JATE.
  Éva Abrudán
  Administrator
  Éva arbejder med administration og indlogering af kandidater i Budapest. Hun er uddannet i engelsk og fransk sprog og litteratur, og taler desuden romænsk og svensk.
  Flóra Keszei
  Rekrutterer
  Flóra beskæftiger sig med rekruttering. I øjeblikket tager hun en bachelorgrad i kommunikation og mediestudier på Corvinus Universitet i Budapest.
  Gábor Csúr
  UNDERVISER
  Gábor underviser i dansk og medicinsk fagsprog. Han er desuden PhD-studerende på Institut for Skandinaviske Sprog og Litteraturer ved ELTE-Universitetet i Budapest.
  Ghita Andersen
  Underviser
  Ghita underviser i dansk. Hun er i gang med sin kandidat i Lingvistik
  Ida Glöde
  Account Manager
  Ida er ansvarlig for kundekontakt til de danske regioner og sygehuse. Hun er uddannet Folkeskolelærer, og bosat i Spanien. Ida taler flydende engelsk og spansk.
  Jakob Podraza
  Team lead
  Jakobs opgaver består af danskundervisning og assistering af bookinger og integration. Han er pt. ved at afslutte sine studier i socialvidenskab og psykologi.
  Kasper Isling
  Administrationskonsulent
  Kasper sidder i Budapest, hvorfra han arbejder med forretniongsadministration og kunderelationer til de Danske Regioner og sygehuse. Han har en bachelor i Biologi.
  Kata Bernád
  Junior rekrutterer
  Kristóf Kovács
  Senior rekrutterer
  Kristóf arbejder med rekruttering og er desuden IT-ansvarlig på kontoret. Han tager samtidig en kandidatuddannelse i Moderne Ungarnsk Historie.
  Kriszta Tóth
  Konsulent
  Kriszta arbejder med marketing og rekruttering. Hun taler engelsk, italiensk, spansk og ungarsk. Hun har en uddannelse i Design Management.


  Lena Heglingegaard
  Lena Heglingegaard
  Solution Consultant
  Mariann Deli
  Konsulent
  Mariann rekrutterer tandlæger og beskæftiger sig med administrative opgaver på Medicolinks kontor. Hun har en kandidatgrad i engelsk.
  Nelli Kiss
  Junior rekrutterer
  Niels Joachim Petersen
  Konsulent / Team Lead
  Orsolya Imre
  Rekrutterer
  Orsi arbejder med rekruttering. Samtidig tager hun en kandidatuddannelse som oversætter og tolk i sprogene fransk og engelsk, på Eötvös Loránd Universitet i Budapest.
  Rasmus Jakobsen
  Partner
  Rasmus medstiftede Medicolink i 2007, og beskæftiger sig med økonomi og administration fra kontoret i Danmark. Han har en kandidat i idéhistorie og informationsstudier.
  Réka Szamos
  Underviser
  Med en baggrund i Skandinaviske Studier, underviser Réka i dansk og dansk fagsprog. Hun er desuden uddannet som konferencetolk.
  Sára Besze
  Marketing koordinator
  Saci arbejder med marketing og kommunikation. Hun har en bachelor i Media Communications.
  Signe Juul Rasmussen
  Integrationskonsulent
  Tamás Bárány
  Konsulent / Team Lead
  Tamás arbejder med rekruttering, partnersamarbejde og marketing. Han har erfaring med studentermedarbejdere, midlertidige ansættelser og headhunting. Han har en kandidatgrad i Human Ressources.


  Tamás Unger
  Tamás Unger
  business development manager
  Tue Sand Larsen
  Partner
  Tue medstiftede Medicolink i 2007 og er daglig leder på kontoret i Budapest. Han har en kandidatgrad i nordiske studier, og underviser stadig lejlighedsvis.
  Viktoria Sulyok
  Underviser
  Med en baggrund inden for i moderne sprog og littereratur, underviser Viktoria i dansk og dansk fagsprog. Hun er endvidere uddannet som oversætter.
  Vivien Altmann
  Senior rekrutterer
  Vivien arbejder med rekruttering og hjælper desuden med daglige opgaver. Hun er pt. ved at færdiggøre sin kandidatuddannelse i internationale relationer.
     Udtalelser
  VORES TILFREDSE KUNDER
  "Medicolink has proved to be a good and reliable cooperation partner for many years. It is vital to me that Medicolink include awareness of professional Danish medical terminology and information about the working structure in the Danish health care system in their qualification course. Furthermore, Medicolink prepare the doctors and their families mentally for a future in Denmark.
  "
  Malene Virring Nielsen, Deputy Clinic Chief, Clinic for Children and Youth, Psychiatry, North Denmark Region
  "We have a very positive, constructive, and trustworthy cooperation with Medicolink regarding recruitment of foreign medical specialists. In my view, Medicolink is a truly professional and respectful company both towards us, the hospitals, as their cooperation partners and not least towards the respective candidates during the recruitment process."
  Mette Højgaard, Chief consultant, Nykøbing Falster Hospital, Zealand Region
  "In Medicolink, we have found a professional cooperation partner for recruitment of specialist doctors. Medicolink ensures a holistic approach that sees eye to eye with both the candidate and family in regard to adjustment of expectations, language qualification, and relocation issues."
  Pernille Bang, HR consultant, Hospital unit Central, Central Denmark Region
   
   
   
  © Medicolink. All rights reserved.